Studio książki

DTP ● web ● styl

Podliczanie znaków - skrypt

W osobnym dziale umieściłem do pobrania skrypt Applescript, który podlicza wszystkie znaki w otwartym dokumencie Quarka. InDesign ma podobną opcję, umie podliczać znaki w zaznaczonym obiekcie. Nasz skrypt podaje sumę wszystkich znaków w dokumencie oraz ilość arkuszy wydawniczych (czyli zwykłe dzielenie przez 40 000). Przydaje się, jeśli rozliczmy skład w taki właśnie sposób. nie jestem programistą więc nie daję gwarancji działania. Sprawdzałem wynik podliczania w Quarku i OpenOffice. Niby działa Happy

Pliki w wersji polskiej i angielskiej można pobrać stąd.
blog comments powered by Disqus